Search
  • minekobal

Yeni dünyanın gerçekleri 🎈

Updated: Nov 27, 2020


Eski dünyanın gerçekleri ile kavga ederek onları değiştiremeyiz. Yeni dünyada değer yaratmak istiyorsak “insanı” merkeze alan merak zihniyetini büyüterek ilerleyebiliriz. Birkaç mit ile başlayarak eski dünyayı sorgulayabiliriz.

📌 Duygularımızı işe karıştırmayalım

Antonio Damasio “Descartes’in Yanılgısı kitabında zihnimize verilen krediyi sorgular. Bilimsel kanıtlarla bugün düşünme eyleminin içinde duygular da olduğunu biliyoruz. Kadın ve erkek için de geçerli olmak üzere. Hatta duygular ve düşünceler arasındaki kopukluğun birçok hastalığın (İngilizcede hastalık kelimesiyle oynamak daha eğlenceli olabiliyor “dis-ease”) altta yatan nedeni olduğunu da biliyoruz.

Hepimizin duyguları var, duygularımızı fark etmek de iyi bir şey. Sadece biz duygularımız değiliz, düşüncelerimiz de değiliz. Bütün olarak kendimizi görebildiğimizde, karşımızdaki kişinin de duygularına ve düşüncelerine saygı göstermeye başlayabildiğimizde yeni dünyada noktaları birleştirmek için de kredimiz olabiliyor.

📌Kurumlar ortakları için gelir yaratmak için vardır.

Ortakların daha fazla gelir elde etmesi için onları temsil eden “müdürlere” ihtiyaç duyarız. Müdürler kurum kaynaklarının en verimli şekilde yönetilmesi için sorumluluk alırlar. İnsan da bu kaynaklardan biridir, o yüzden de “insan kaynakları” demeye devam ederiz. Hedefler vererek ve ödül/ ceza ile motive ederek performansı hep daha yükseğe taşır. Ekibini korur, onun dışında birilerinin olumsuz geri bildirim vermesine izin vermez. Kızılacak bir konu varsa müdür otoritesini göstererek kendi kızar, hem de sever. Yeni nesil işin bu kısmını anlamakta biraz zorlanıyor, çok da iyi yapıyorlar aslında. 😎

Yeni nesil kurumlar kar elde etmenin ötesinde dünyada iyi bir iz bırakmayı mesele edinebildikleri ölçüde iyi insanları da çekebiliyorlar ve tutabiliyorlar. Dünyayı daha iyi bir yer yapmak o kadar da romantik bir ifade değil, sadece çok daha gerçekçi… Dünya bu kadar hızla değiştiği için de eski becerilerimiz ve zihniyetimizle iz bırakamayacağımız için merakla keşfetmeye ihtiyacımız var. İşte bu nedenle eskiden işi daha yapmak için öğrenirken, şimdi öğrenmek için bir işe ihtiyacımız var. Biz de bu paradigma değişimine bayılıyoruz🎈

✨Birkaç kışkırtıcı ve meraklı yeni nesil liderlik sorusu isterseniz…

01. Kurumunuzun sürdürülebilirlik kavramına ilişkin bir stratejisi var mı?

02. Kurumunuzun işleyişi çalışanlarınızın potansiyelini ortaya çıkaracak bir alan yaratıyor mu?

03. Çalışanlarınız yaptıkları işle bireysel yaşam amaçları arasında ilişki kurabiliyor mu?

04. Çalışanlarınız için sürekli bir öğrenme ortamı yaratabiliyor musunuz? Çalışanlarınızın değer yaratmak için farklı fikirlerini ifade edecekleri, deneyebilecekleri bir ortamı var mı?

05. 21.yüzyılın dinamiklerine/ ekosistemine ne kadar hazır olduğunuzu düşünüyorsunuz?

06. Yeni nesil potansiyel yeteneklere nasıl ulaşıyorsunuz?

07. Start up zihniyeti ile yeni fikirleri/ önerileri nasıl büyütüyorsunuz?

Yeni dünyada bu sorulara verdiğiniz yanıtların içinize sinmesi için “güç” kavramı ile olan ilişkinizi de masaya davet edebilirsiniz. Güç eski dünyada köşe oda ve ünvandan beslenirken, bugünün dünyasında bize yansıması ne ölçüde değer yarattığınız, ortaya koyduğunuz bilgeliğiniz ve çevrenize ne ölçüde hizmet ederek ilham verebildiğiniz ile tanımlanıyor.

🧨Bu kadar çok bilginin içinde boğulmuşken saklanacak yerimiz kalmadı, daha şeffaf ve daha açık oldukça daha çok keşfedip birlikte öğrenebileceğiz.

Liderlerden nefis sahne performansıyla daha çok performans göstermek için ekiplerini coşturmalarını beklemiyoruz. Sahip oldukları gücü kurumu deneyimsel bir öğrenme platformuna dönüştürmek için kullanmalarını bekliyoruz.

Yeni dünyanın yeni zihniyeti için de öğrenme deneyimini merakla yeniden inşa etmek için güzel bir zamandayız 🎈Başarılı olur muyuz bilmiyorum. Başarıyı nasıl tanımlıyoruz onun için de köşeli cümlelerim yok, ancak öncekilere hiç benzemeyen yeni hikayelerimiz olacak onu biliyorum.


Başkalarının yanıtlarını yaşamamak için merakla yeni sorularımızı sorsak ve pes etmeden peşlerinden gitsek🎈
72 views0 comments

Recent Posts

See All